Image Gallery

Editors and journalists can use these images in any appropriate article. The phrase "Image
made using COMSOL Multiphysics® and is provided courtesy of COMSOL®." must appear in
the vicinity of any image or at the bottom of the article.

For all other uses you must contact COMSOL directly through www.comsol.com/contact/
or by writing to .


COMSOL Multiphysics Version 4.3

Bar Necking

Dragtest

Modellen är ett klassiskt exempel av ett dragtest där stången deformeras plastiskt i mitten. Simuleringen har utförts med COMSOL Multiphysics och Nonlinear Structural Materials Module och dess funktionalitet för stora plastiska töjningar. Den nya, kraftfulla ”Double Dogleg”- lösaren har använts för att lösa det ickelinjära problemet.

Oil Platform Corrosion

Korrosion i en oljerigg

Bilden visar en modell av en oljerigg under havsytan. Oljeriggen skyddas av 52 offeranoder av aluminium. Med COMSOL Multiphysics och den nya produkten Corrosion Module kan ingenjörer studera var anoderna bör placeras för att optimera korrosionsmotståndet. Färgskalan visar den elektriska potentialen i elektrolyten och på oljeriggen.

Galvanic Corrosion

Bimetallkorrosion (galvanisk korrosion)

Galvanisk korrosion av en magnesiumlegering (AE44) som är ansluten till ett mjukt stål i en saltvattenlösning simuleras med COMSOL Multiphysics och Corrosion Module. Korrosionen representeras med hjälp av en rörlig mesh som beskriver hur material korroderar.

Injection Molding

Formsprutning

Kylning av en formsprutad ratt. Med COMSOL Multiphysics och Pipe Flow Module kan kylkanalerna simuleras i 1D och kopplas samman med en 3D-beräkning av värmeöverföringen mellan kanalerna, formen och ratten. Ratten har importerats från en CAD-ritning.

Fast Meshing

Snabb meshning

Den här modellen av en lunga importerades med COMSOL Multiphysics och CAD Import Module. Den inbyggda och uppgraderade meshmotorn skapar denna mesh på 10 sekunder med en vanlig tvåkärnig stationär dator. Geometrin är gjord av Prof. Thomas Royston och Ying Peng, Acoustics & Vibrations Laboratory, University of Illinois i Chicago i USA.

Boundary Selection from Mesh

Import av mesh och val av ytor

Den här tomografimodellen visar mikrostrukturen i ett litiumjonbatteri. Modellen importerats till COMSOL Multiphysics som en mesh. I version 4.3 kan användaren enkelt välja vilka ytor som ska ha ett speciellt randvillkor. Modellen är gjord av Professor Likun Zhos forskargrupp på Indiana University-Purdue University i Indianapolis i USA.

Brushed DC Motor

Likströmsmotor

Med version 4.3 av COMSOL Multiphysics och AC/DC Module är det enkelt att simulera roterande strukturer i 3D. Bilden visar en modell av en likströmsmotor som har simulerats med det nya gränssnittet. Färgskalan visar magnetisk flödestäthet och grafen ner till vänster visar motorns vridmoment som funktion av tiden.