Image Gallery

Editors and journalists can use these images in any appropriate article. The phrase "Image
made using COMSOL Multiphysics® and is provided courtesy of COMSOL®." must appear in
the vicinity of any image or at the bottom of the article.

For all other uses you must contact COMSOL directly through www.comsol.com/contact/
or by writing to .


COMSOL Multiphysics Version 4.3a

Multiphysics Simulation in Microsoft® Excel®

Multifysiksimulering i Microsoft® Excel®

LiveLink™ for Excel® ger en extra COMSOL®-tabb till Excel 2010 för Windows®. I denna tabb har man tillgång till COMSOLs parametrar, variabler, funktioner, geometri, mesh, lösare och resultat. I bilden ovan har LiveLink for Excel använts för att parametrisera en simulering av en strömskena. Indata som de geometriska dimensionerna och pålagd spänning kan enkelt ändras i Excel och COMSOL-simuleringarna utförs med ett enkelt knapptryck i Excel.

Parameter Optimization

Parameteroptimering

Justerbara MEMS-kondensatorer används i inställbara filter och antenner för mobila och trådlösa applikationer, inklusive flerbandsbaserade mobiltelefoner. I modellen optimerades avståndet mellan kondensatorplattorna så att den önskade kapacitansen på 0.1 pF uppnåddes. Här visas tre konfigurationer med olika placering av den undre kondensatorplattan. Ett optimalt avstånd beräknads till 12.5 µm.

Fatigue Module Computes Structural Fatigue Life

Fatigue Module beräknar utmattning och livslängd

En analys av lågcykelutmattningen (LCF) i en komponent som påverkas av en cyklisk last och som använder en elastoplastisk materialmodell. Exempelmodellen finns löst och dokumenterad i modellbiblioteket som följer med Fatigue Module.

ECAD Import Module

ECAD Import Module

Beräkning av kapacitans och induktans för en transformator där modellen har importerats från en ECAD-fil. Denna typ av komponent används i strömaggregat och DC/DC-omvandlare där en slimmad design för högström är avgörande. Hela layouten, inklusive transformatorns järnkärna, importerades från en ODB++(X)-fil. Med ECAD Import Module skapades automatiskt en 3D-geometri av kretskortet och järnkärnan. Efter att modellen importerats i COMSOL Multiphysics kunde användaren göra simuleringar som till exempel termisk och mekanisk analys.

LiveLink™ for Solid Edge®

LiveLink™ for Solid Edge®

COMSOLs produkter för integrering mot CAD-verktyg utökas med LiveLink for Solid Edge. De parametrar som definierats i Solid Edge-modellen kan interaktivt länkas till en simuleringsgeometri. Geometrierna synkroniseras mellan COMSOL och Solid Edge, vilket innebär att interaktionen mellan produkterna är tvåvägskopplad.

CFD Meshing Tools

Bättre stöd för beräkning av fluidmekanik (CFD)

Bilden ovan visar den finita element-meshen för en kylfläns. Automatisk generering av gränsskiktsmesh i kombination med automatisk förfining vid hörn och skarpa kanter medför en robust konvergens vid CFD- och värmetransportsimuleringar. En del av fluiden samt gränsskiktsmeshen illustreras ovan där färgskalan representerar elementens kvalitet.

Geometry Selection Tools

Geometriselektering

Med COMSOL Multiphysics 4.3a blir selektering av randvillkor en enkel och snabb process.