18 min intro - Simulera rörelser mellan stela och flexibla kroppar med Multibody Dynamics Module - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 24 mar 2017

Back to Events Calendar

Vill du förstå rörelsen i en helikopterrotor, eller hur en differentialväxel ska utformas för önskat resultat? COMSOL Multiphysics och Multibody Dynamics Module används för att simulera stela och elastiska kroppar med kopplingar som tillåter en relativ rörelse mellan dem. Genom att använda kopplingar eller kugghjulspar kan man på ett enkelt sätt beräkna den förväntade rörelsen mellan kropparna. Multibody Dynamics Module är fullt integrerad med COMSOL Multiphysics, vilket gör det möjligt att koppla samman MBD-modellen med t.ex. värmeöverföring, akustik eller kemiska reaktioner.

Välkommen till ett gratis webinar där du får en inblick i hur COMSOL Multiphysics och Multibody Dynamics Module används. Under 18 minuter kommer du att få se exempel på industriella tillämpningar och du får en demonstration av arbetsgången för att utföra en analys.

Archived Webinar Details

Speaker

Jonas Lejon
COMSOL AB