Strømning i porøse media - 30 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 28. oktober 2020

Back to Events Calendar

Jordbruk, kjemisk industri, bygg og næringsmiddelindustri er alle områder hvor man finner porøse materialer.

Enten du allerede har materialdata for det porøse materialet og er klar for å simulere porøs strømning, eller om du først må beregne slike materialdata, så kan dette gjøres i COMSOL Multiphysics®.

I dette webinaret skal vi se på mulighetene for simulering av porøs strømning i COMSOL Multiphysics®. Dette vil blant annet inkludere:

  • Oversikt over de forskjellige strømningsmodellene for porøse materialer
  • Hvordan strømning i porøse media kan kobles med annen fysikk
  • Hvordan materialdata for porøse materialer kan beregnes
  • Demonstrasjon av hvordan porøse materialer kan inkluderes i en modell for bygningsfysikk

Dette er det andre webinaret i en serie på tre frittstående webinarer knyttet til fluidstrømning, del en og tre kan du finne her:

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra pc, nettbrett eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Archived Webinar Details

Speaker

Erlend Kristiansen
Applikasjonsingeniør

Erlend Kristiansen jobber som applikasjonsingeniør hos COMSOL i Norge. Han tok i 2000 en mastergrad ved NTNU innen teknisk kybernetikk. Erlend starta i COMSOL i 2012, og har tidligere arbeidet både ved universitetet og forskjellige teknologibedrifter i Trondheim.